تبلیغات
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد... - دانلود Free Download Tomb Raider - Underworld PC

جستجو

 

دانلود Free Download Tomb Raider - Underworld PC

سه شنبه 5 آذر 1387   05:04 ب.ظ


نوع مطلب : دانلود بازی های روز برای کامپیوتر ،

Download Tomb Raider - Underworld PCسیستم مورد نیاز :
Minimum System Requirements
OPERATING SYSTEM: Microsoft Windows XP (admin rights required)/Microsoft Windows Vista (admin rights required)
CPU: Intel Pentium 4 3+GHz or AMD Athlon 2.5+GHz
RAM: 1GB (Windows XP) / 2GB (Windows Vista) system memory
GRAPHICS: NVIDIA GeForce 6 series 6800GT (or better) / ATI 1800XT (or better)
SOUND: Direct X 9.0c compatible sound card and drivers
DVD-ROM: DVD-ROM drive
HARD DRIVE: 8 GB Free Space
INPUT DEVICES: Keyboard and mouse
سیستم پیشنهادی:
Recommended System Requirements
OPERATING SYSTEM: Microsoft Windows XP (admin rights required)/Microsoft Windows Vista (admin rights required)
CPU: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz or Athlon 64 X2 4400+
RAM: 2 GB system memory
GRAPHICS: nVidia GeForce 9800 GTX or ATI HD4800
SOUND: Direct X 9.0c compatible sound card and drivers
DVD-ROM: DVD-ROM drive
HARD DRIVE: 8 GB Free Space
INPUT DEVICES: Microsoft Xbox360 Controller
برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

Download

حجم : 7 GB
 

http://rapidshare.com/files/164237411/rld-trug2008_YOMATA.part01.rar
http://rapidshare.com/files/164237835/rld-trug2008_YOMATA.part02.rar
http://rapidshare.com/files/164238176/rld-trug2008_YOMATA.part03.rar
http://rapidshare.com/files/164238507/rld-trug2008_YOMATA.part04.rar
http://rapidshare.com/files/164238909/rld-trug2008_YOMATA.part05.rar
http://rapidshare.com/files/164239142/rld-trug2008_YOMATA.part06.rar
http://rapidshare.com/files/164239367/rld-trug2008_YOMATA.part07.rar
http://rapidshare.com/files/164239662/rld-trug2008_YOMATA.part08.rar
http://rapidshare.com/files/164240192/rld-trug2008_YOMATA.part09.rar
http://rapidshare.com/files/164240880/rld-trug2008_YOMATA.part10.rar
http://rapidshare.com/files/164241225/rld-trug2008_YOMATA.part11.rar
http://rapidshare.com/files/164241684/rld-trug2008_YOMATA.part12.rar
http://rapidshare.com/files/164241977/rld-trug2008_YOMATA.part13.rar
http://rapidshare.com/files/164242355/rld-trug2008_YOMATA.part14.rar
http://rapidshare.com/files/164242822/rld-trug2008_YOMATA.part15.rar
http://rapidshare.com/files/164243229/rld-trug2008_YOMATA.part16.rar
http://rapidshare.com/files/164243551/rld-trug2008_YOMATA.part17.rar
http://rapidshare.com/files/164243822/rld-trug2008_YOMATA.part18.rar
http://rapidshare.com/files/164243960/rld-trug2008_YOMATA.part19.rar
http://rapidshare.com/files/164244122/rld-trug2008_YOMATA.part20.rar
http://rapidshare.com/files/164244291/rld-trug2008_YOMATA.part21.rar
http://rapidshare.com/files/164244526/rld-trug2008_YOMATA.part22.rar
http://rapidshare.com/files/164244699/rld-trug2008_YOMATA.part23.rar
http://rapidshare.com/files/164244864/rld-trug2008_YOMATA.part24.rar
http://rapidshare.com/files/164245056/rld-trug2008_YOMATA.part25.rar
http://rapidshare.com/files/164245453/rld-trug2008_YOMATA.part26.rar
http://rapidshare.com/files/164245994/rld-trug2008_YOMATA.part27.rar
http://rapidshare.com/files/164246253/rld-trug2008_YOMATA.part28.rar
http://rapidshare.com/files/164246468/rld-trug2008_YOMATA.part29.rar
http://rapidshare.com/files/164246718/rld-trug2008_YOMATA.part30.rar
http://rapidshare.com/files/164247016/rld-trug2008_YOMATA.part31.rar
http://rapidshare.com/files/164247297/rld-trug2008_YOMATA.part32.rar
http://rapidshare.com/files/164247574/rld-trug2008_YOMATA.part33.rar
http://rapidshare.com/files/164247833/rld-trug2008_YOMATA.part34.rar
http://rapidshare.com/files/164247992/rld-trug2008_YOMATA.part35.rar
http://rapidshare.com/files/164248188/rld-trug2008_YOMATA.part36.rar
http://rapidshare.com/files/164248346/rld-trug2008_YOMATA.part37.rar
http://rapidshare.com/files/164248517/rld-trug2008_YOMATA.part38.rar
http://rapidshare.com/files/164248701/rld-trug2008_YOMATA.part39.rar
http://rapidshare.com/files/164248888/rld-trug2008_YOMATA.part40.rar
http://rapidshare.com/files/164249029/rld-trug2008_YOMATA.part41.rar
http://rapidshare.com/files/164249197/rld-trug2008_YOMATA.part42.rar
http://rapidshare.com/files/164249373/rld-trug2008_YOMATA.part43.rar
http://rapidshare.com/files/164249560/rld-trug2008_YOMATA.part44.rar
http://rapidshare.com/files/164249773/rld-trug2008_YOMATA.part45.rar
http://rapidshare.com/files/164249990/rld-trug2008_YOMATA.part46.rar
http://rapidshare.com/files/164250831/rld-trug2008_YOMATA.part47.rar
http://rapidshare.com/files/164251099/rld-trug2008_YOMATA.part48.rar
http://rapidshare.com/files/164251431/rld-trug2008_YOMATA.part49.rar
http://rapidshare.com/files/164251734/rld-trug2008_YOMATA.part50.rar
http://rapidshare.com/files/164251985/rld-trug2008_YOMATA.part51.rar
http://rapidshare.com/files/164252285/rld-trug2008_YOMATA.part52.rar
http://rapidshare.com/files/164252511/rld-trug2008_YOMATA.part53.rar
http://rapidshare.com/files/164252716/rld-trug2008_YOMATA.part54.rar
http://rapidshare.com/files/164253199/rld-trug2008_YOMATA.part55.rar
http://rapidshare.com/files/164253707/rld-trug2008_YOMATA.part56.rar
http://rapidshare.com/files/164254275/rld-trug2008_YOMATA.part57.rar
http://rapidshare.com/files/164254793/rld-trug2008_YOMATA.part58.rar
http://rapidshare.com/files/164255179/rld-trug2008_YOMATA.part59.rar
http://rapidshare.com/files/164255509/rld-trug2008_YOMATA.part60.rar
http://rapidshare.com/files/164255720/rld-trug2008_YOMATA.part61.rar
http://rapidshare.com/files/164255933/rld-trug2008_YOMATA.part62.rar
http://rapidshare.com/files/164256124/rld-trug2008_YOMATA.part63.rar
http://rapidshare.com/files/164256365/rld-trug2008_YOMATA.part64.rar
http://rapidshare.com/files/164256584/rld-trug2008_YOMATA.part65.rar
http://rapidshare.com/files/164256870/rld-trug2008_YOMATA.part66.rar
http://rapidshare.com/files/164257231/rld-trug2008_YOMATA.part67.rar
http://rapidshare.com/files/164257489/rld-trug2008_YOMATA.part68.rar
http://rapidshare.com/files/164257704/rld-trug2008_YOMATA.part69.rar
http://rapidshare.com/files/164257797/rld-trug2008_YOMATA.part70.rar


نوشته شده توسط : مصطفی کیانپور